Norske sykkelklubber

Sykkelklubber finnes over hele landet, både i store byer og i mindre tettsteder. Derfor er det lett å finne en klubb man kan melde seg inn i. Det er mange fordeler med å være med i en sykkelklubb.

Man har alltid noen å trene sammen med, og man kan bli med på mange ulike arrangementer i regi av klubben. Noen sykkelklubber er bare åpne for enkelte grupper, mens andre er åpne for hvem som helst. De lukkede gruppene kan være klubber som bare har medlemmer fra en bedrift eller fra en bestemt yrkesgruppe. Flere politidistrikter har for eksempel egne sykkelgrupper, og mange større foretak har egne sykkelgrupper for å motivere sine ansatte til å være aktive.

Sykkelklubber driver med varierte arrangementer både for barn og voksne. Dersom man har lyst til å melde seg inn i en klubb, kan man gå inn på nettsiden til Norges Cykleforbund, sykling.no. Mange av de norske klubbene er registrert hos dem, og man finner en oversikt over klubbene på forbundets nettside. Klubbene er inndelt etter region, slik at det er raskere å finne fram. En annen nettside som gir en oversikt over sykkelklubber i Norge, er Wikipedia, no.wikipedia.org. På denne siden finner man derimot bare en oversikt, ingen lenker.

Dersom man ikke finner en klubb i nærheten av der man bor, kan man også lage sin egen klubb. Da bør man få med seg noen venner, og man kan få hjelp til oppstarten av klubben på nettsidene til Cykleforbundet. Klubbene kan være åpne, eller man kan starte en klubb i foretaket der man jobber. Sykling er en fin treningsform, og dersom man leter etter en måte å aktivere de ansatte på, kan man starte en sykkelklubb. Sykling er en forholdsvis rimelig treningsform, og man har mange muligheter. Klubben kan tilby konkurranser, sykkelorientering, sykkelturer og andre aktiviteter.